Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun nr. 278-XVI din 14.12.2007 şi Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000 )

proiect

 PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art I. – La art. 15, al. (3), lit. a, din Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun nr. 278-XVI  din  14.12.2007, după  cuvântul “ani;”, se completează cu textul “vânzătorul este obligat să verifice actele de identitate ale cumpărătorului, pentru a se convinge că acesta din urmă a împlinit vârsta de 18 ani”.

Art II.  – La art. 30, lit j, din Legea  cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV  din  30.06.2000 , va avea următorul cuprins : “persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani; vânzătorul este obligat să verifice actele de identitate ale cumpărătorului, pentru a se convinge că acesta din urmă a împlinit vârsta de 18 ani”.  ”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

 

Nota informativă
la proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun nr. 278-XVI  din  14.12.2007 şi Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV  din  30.06.2000 )

Recunoscând că alcoolul  şi tutunul nu sunt o marfă obişnuita, mai ales în raport cu copiii şi adolescenţii, statul trebuie să-şi fortifice eforturile pentru a proteja tânara generaţie de aceste vicii ale contemporanietăţii.

Spre regret numărul adolescenţilor consumatori de alcool şi tutun s-a mărit în ultimii ani, iar vârsta la care minorii încep să experimenteze astfel de “stimulente”, din lipsa de preocupări sau pentru că tentaţiile sunt foarte mari, a scăzut sub 14 ani, mai mult o bună parte dintre adolescenţii de 16 ani fumeaza şi beau alcool în mod frecvent, iar numărul acestora este în permanentă creştere.

Copii şi adolescenţii au un organism în dezvoltare, un sistem nervos care nu e pe deplin format. Alcoolismul cronic se dezvoltă mai uşor la ei, mai ales după traume cerebrale, maladii organice. În astfel de cazuri boala se dezvoltă mai fulgerător, se pierde controlul asupra cantităţilor de alcool consumate şi a comportamentului.

Primele încercări de a folosi alcoolul sunt motivate de dorinţa de a intra mai uşor în companii, de a scăpa de indispoziţii. Dar sub influenţa spirtoaselor toate problemele şi conflictele interpersonale se agravează. Deseori apare un comportament antisocial, violenţă, stări depresive până la suicide. Predomină trăsăturile infantile, egocentrice, scade critica.

Mai grav este că alcoolul şi tutunul le stau la discpoziţia copiilor, aflati la vârsta la care ar trebui să învete sau să-şi petreacă timpul într-un mod mai instructiv. Desi legea (art. 15, al. (3), lit. a, din Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun nr. 278-XVI  din  14.12.2007 şi art. 30, lit. j,  din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV  din  30.06.2000) interzice vânzarea de tutun şi alcool către minori, majoritatea elevilor susţin că iţi pot procura uşor ţigări sau băuturi alcoolice, pe care de obicei le consumă la discotecă, acasă la un prieten, la bar sau chiar pe stradă.

Primul paradox legal, care trebuie corectat, este vârsta la care este permisă vânzarea alcoolului către adolescenţi – 16 ani. Este de neînţeles caracterul permisiv al normei actuale, în timp ce în marea majoritate a ţărilor se interzice vânzarea alcoolului şi tutunului persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În R. Moldova procurarea alcoolului se permite de la 16 ani, iar a ţigărilor de la 18 ani, deşi este binecunoscut faptul că influenţa alcoolului asupra organismului adolescenţilor este la fel de nocivă ca şi tutunul, mai mult decât atât, consumul execesiv de băuturi alcoolice provoacă ebrietatea, pe fonul căreia se intensifică problemele, conflictele, violenţa.

Astfel prin modificarea art. 30, lit. j,  din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV  din  30.06.2000, ne propunem să fie interzisă vânzarea alcoolului persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Legislaţia cu privire la alcool şi tutun prevede interdicţia de vânzare a alcoolului şi a tutunului minorilor, iar în Codul Contravenţional al Republicii Moldova sunt prevăzute sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea acestor prevederi : art 91, al (2) Comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice  se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Din păcate în Republica Moldova mecanismul prevăzut de Codul Contravenţional este unul inaplicabil, pe motiv că vânzătorul poate declara că în baza aprecierilor pe care le-a făcut, a considerat cumpărătorul ca fiind unul major, chiar dacă acesta are 15-16 ani, de aceea considerăm oportună şi necesară completarea legislaţiei cu prevederile care obligă vânzătorul să verifice actele (buletinul de identitate sau alt act prin care persoana poate fi identificată) cumpărătorului, pentru a constata cu certitudine că acesta din urmă este un cumpărător care a implinit vârsta de 18 ani. Astfel va fi posibilă aplicarea uniformă şi efectivă a prevederilor legislaţiei prin care se interzice comercializarea alcoolului şi a tutunului minorilor, va fi posibilă o monitorizare strictă din partea organelor abilitate cu atribuţii de control.

Vezi proiectul pe parlament.md
Înregistrat la 11 martie 2011

Scrie un comentariu: