Lege pentru modificarea art.138 din Codul electoral

proiect

 PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea art.138 din Codul electoral

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic.  Art.138 alin.(1) din Codul electoral nr.1381-XVI din 21 noiembrie 1997, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «2 săptămâni» se substituie cu sintagma «3 luni».

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

 

Nota informativă
la proiectul de lege pentru modificarea art.138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 138 (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, prin extinderea termenului organizării de către Comisia Electorală Centrală a votării repetate, în caz  dacă în anumite circumscripţii sau secţii de votare alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, de la 2 săptămîni la 3 luni.

Extinderea acestui termen se motivează prin următoarele: Declararea nulităţii unui scrutin electoral se face prin Hotărîre a instanţei de judecată, care se emite avînd la bază constatarea diverselor încălcări ce ţin de procesul electoral, care în final au influenţat rezultatele alegerilor. Comisia Electorală Centrală, fiind organul care supraveghează desfăşurarea în condiţii legale a procesului electoral din republică, urmare a unei asemenea hotărîri de judecată, este obligată să dispună efectuarea alegerilor repetate în circumscripţiile respective, dar nu înainte să analizeze acele încălcări constatate de către instanţa de judecată, acele erori comise în procesul electoral care au dus la decalarea nulă a alegerilor. De altfel, o atare hotărîre de judecată, scoate de fapt la iveală unele greşeli sau abateri comise în perioada electorală fie de către organele electorale constituite fie de către concurenţii electorali.

În astfel de situaţii, Comisia Electorală Centrală, va trebui să ia o atitudine serioasă faţă de constatările judecătoreşti, şi să întreprindă toate măsurile necesare pentru a înlătura sau a nu admite comiterea acestora pe viitor. Totodată, dacă, nulitatea alegerilor a survenit ca urmare a unor devieri de la cadrul legal comise de către un concurent electoral, Comisia Electorală Centrală trebuie să examineze aceste devieri, inclusiv prin prisma articolului 69 din Codul electoral.

Toate aceste acţiuni, ce urmează a fi întreprinse de către Comisia Electorală Centrală, în cazul declarării nule a scrutinelor electorale, necesită maximă corectitudine şi urmează a fi efectuate fără presiune de timp, astfel ca desfăşurarea alegerilor repetate să fie strict încadrată în prevederile legii.

Situaţia se complică mai mult dacă nulitatea alegerilor este determinată de acţiunile ilegale ale organelor electorale, care în cadrul votării repetate necesită a fi înlăturate. Prin urmare legea trebuie să prevadă suficient timp pentru formarea organelor electorale, care vor asigura organizarea votării repetate.

Vezi proiectul pe parlament.md
Înregistrat la 5 iulie 2011

Scrie un comentariu: