Arhiva Iniţiative 

Hotărâre pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind „Banca de Economii”

Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacţionare a acţiunilor „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei curente a structurii acţionarilor şi a organelor de conducere de la „Banca de Economii” S.A.   Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se constituie Comisia de anchetă pentru examinarea modului […]

Citeşte mai departe →

Lege pentru excluderea prescripţiei pentru infracţiunile legate de Banca de Economii şi Aeroportul Chişinău

PROIECT PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56 din  4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Articolul unic. — La Articolul II al Legii nr. 56 din  04 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal […]

Citeşte mai departe →

Copilul nelegitim al alianţei PCRM—PLDM

Dacă Vladimir Filat sau Ion Butmalai şi Vladimir Voronin sau Artur Reşetnicov îşi vor pierde încrederea în judecătorii Curţii Constituţionale, acestora din urmă le va fi ridicat mandatul. Aşa a hotărât anul trecut alianţa incestuoasă PCRM—PLDM. SESIZARE privind controlul „a priori” a constituţionalităţii Legii nr. 109 din 03.05.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ce […]

Citeşte mai departe →

SESIZARE privind verificarea constituționalității prevederilor alin. (5) art. 60 din Legea nr. 797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului

I. OBIECTUL SESIZĂRII Prezenta sesizare are ca obiect de reglementare exercitarea controlului constituționalității prevederilor alin. (5) art. 60 din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului: “(5) La solicitarea Preşedintelui şedinţei sau a unei fracţiuni parlamentare, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, unele proiecte de legi pot fi supuse dezbaterilor şi adoptării în regim de urgenţă.”   II. LEGISLAȚIA PERTINENTĂ […]

Citeşte mai departe →

SESIZARE privind verificarea Constituţionalităţii Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova

I.  OBIECTUL SESIZĂRII Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (l) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 38 alin. (l) lit. g), 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin prezenta sesizare şi ţinând cont de dispoziţiile art. 135 din Constituţia Republicii Moldova, autorii sesizării solicită respectuos exercitarea controlului constituţionalităţii Legii nr. 546 […]

Citeşte mai departe →

Sesizare privind accesul la justiţie al cetăţenilor

SESIZARE privind interpretarea dispoziţiilor art. 118 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova I.   OBIECTUL SESIZĂRII Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (l) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 38 alin. (l) lit. g), 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin prezenta sesizare şi ţinând cont de dispoziţiile art. 135, alin. (1) lit. […]

Citeşte mai departe →

Lege privind declararea zilei de 9 mai Ziua Europei

Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. — Punctul 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după […]

Citeşte mai departe →

Proiect de Hotărâre privind ieşirea din CSI

Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE cu privire la denunţarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente   Având în vedere că principiile care au stat la baza constituirii Comunităţii Statelor Independente, şi anume: recunoaşterea reciprocă şi respectarea suveranităţii naţionale a statelor-membre; egalitatea în drepturi şi neamestecul în treburile interne; renunţarea la aplicarea forţei, şi alte […]

Citeşte mai departe →

Sesizare privind incompatibilitatea başcanului Găgăuziei cu funcţia de membru al Guvernului

I. OBIECTUL SESIZĂRII Prezenta sesizare are ca obiect exercitarea controlului constituționalității art. 14 alin. (4) din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr. 344 din 23 decembrie 1994. II. CADRUL NORMATIV PERTINENT CONSTITUȚIA Articolul 1 Statul Republica Moldova (1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Articolul 2 Suveranitatea şi puterea […]

Citeşte mai departe →

SESIZARE privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor Codului Fiscal ce vizează modificarea cotei accizului la articolele din tutun şi au ca finalitate falimentarea producătorilor autohtoni

I.    Obiectul sesizării. Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (l) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 38 alin. (l) lit. g), 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin prezenta sesizare şi ţinând cont de dispoziţiile art. 135 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, autorii sesizării solicită respectuos controlul constituţionalităţii unor prevederi […]

Citeşte mai departe →