Luare de cuvânt privind Legea cu privire la ajutorul de stat

Stimaţi colegi,

Proiectul Legii cu privire la ajutorul de stat, prezentat astăzi spre adoptare, este un document important, care urma să fie adoptat cu mult timp în urmă. În programul de guvernare al Guvernului Greceanîi, membrii căruia se erijează acum în rol de socialişti, a fost prevăzută necesitatea reglementării ajutorului de stat, însă, la fel ca multe alte intenţii din acea perioadă de tristă faimă, şi acest proiect a sucombat, nefiind susţinut de clanurile oligarhice comuniste, pentru care debandada este întotdeauna preferabilă ordinii.

Unii ar putea spune că acordarea ajutoarelor de către stat contravine principiilor liberalismului. Stimaţi colegi, Partidul Liberal este o formaţiune politică de dreapta care militează pentru iniţiativa individuală, concurenţă şi restrângerea rolului statului în economie, şi sunt convins că acest proiect este elaborat într-un spirit profund liberal, deoarece scopul de bază al acestuia este anume limitarea intervenţiei arbitrare a statului în economie, prin stabilirea principiilor prin care anumite mijloace financiare sunt direcţionate către anumiţi agenţi economici, fără a crea un dezechilibru concurenţial.

Dacă până acum acordarea subvenţiilor şi împrumuturilor, anularea impozitelor şi taxelor sau reducerea preţurilor pentru anumiţi agenţi economici era în puterea discreţionară a guvernanţilor, în absenţa unui mecanism de control asupra oportunităţii şi legalităţii, Legea privind ajutorul de stat va exclude aceste neajunsuri, fiind stabilite reglementări procedurale stricte de acordare a ajutoarelor de stat.  În această ordine de idei, vreau să vă spun că anume liberalismul se opune politicilor discriminatorii ale statului care susţin unele companii în detrimentul altora, prin contracte preferenţiale, subvenţii, amânări şi anulări de impozite etc.

Noi, reprezentanţii Partidului Liberal, luptăm pentru o piaţă concurenţială liberă, în care necesitatea intervenţiei statului în economie, prin intermediul ajutoarelor de stat, să fie justificată nu prin interese de partid, cum a fost, spre regret, mai bine de 8 ani de zile, ci prin raţiuni exclusiv economice.

Stimaţi colegi, necesitatea adoptării Legii privind ajutorul de stat reiese din angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor semnate cu UE şi reprezintă un pas apreciabil în racordarea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene, fiind în concordanţă cu Tratatul Comunităţii Europene şi alte izvoare legale comunitare.  Reglementarea ajutorului de stat, a tipurilor de ajutor de stat (subvenţii, facilităţi fiscale etc.) şi aprobarea mecanismelor de stabilire a politicii de ajutor de stat, limitate la cazuri evidente de deficienţe ale pieţei, este efectuată în baza reglementărilor europene şi contribuie la ajustarea cadrului legal în vederea integrării europene.

Experienţa tinerilor membri ai UE, în special România, ne demonstrează eficienţa reglementării normative a ajutoarelor de stat. Astfel, din momentul adoptării legii corespondente în 2005 şi până la momentul aderării la UE în 2007, în România au fost formulate 64 de notificări pentru autorizarea ajutorului de stat, în acest mod asigurându-se transparenţa în procesul decizional şi controlul societăţii asupra dirijării fluxurilor financiare de stat. Unele exemple recente de acordare a ajutoarelor de stat în România privesc dezvoltarea producţiei de energie regenerabilă, sporirea productivităţii producătorului naţional de automobile „Dacia“ sau salvarea uzinei chimice „Oltchim“. După cum vedem, ajutoarele de stat pot fi destinate şi companiilor cu capital străin, în acest context asigurându-se un climat investiţional favorabil pentru dezvoltarea proiectelor durabile.

Stimaţi colegi, consider oportună iniţiativă reformării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei şi acordarea acesteia competenţelor de monitorizare şi control în domeniul ajutorului de stat, alături de atribuţiile de reglementare în domeniul concurenţei şi publicităţii. Cu siguranţă, concentrarea acestor domenii conexe exclusiv în cadrul unei singure autorităţi autonome a administraţiei publice centrale, va fi benefică pentru reglementarea activităţilor care deformează competitivitatea agenţilor economici şi distorsionează libera concurenţă.

Stimaţi colegi, cred că azi, după mai bine de patru ani de la primele iniţiative de elaborare a unei legi în domeniul ajutorului de stat, avem un proiect viabil, care merită a fi adoptat.!

 

Scrie un comentariu: