Luare de cuvânt privind adoptarea Strategiei de Descentralizare

Domnule preşedinte al Parlamentului,
Stimaţi colegi deputaţi,
Domnilor primari şi consilieri, prezenţi în această sala

Iată că astăzi, după mai mulţi ani de anti-reforme comuniste, şi profanare a noţiunii de autonomie locală, suntem aproape de adoptarea Strategiei de Descentralizare care va permite, în sfârşit, autorităţilor publice locale, în special celor de nivelul întâi, să fie mai aproape de cetăţeni, să poată acţiona independent şi exclusiv în interesul localităţilor pe care le reprezintă.

Ca fost primar, pot să afirm cu toată certitudinea că implementarea cu succes a Strategiei, care cadrează perfect cu programului politic şi electoral al Partidului Liberal, va fortifica considerabil capacitatea de autogestiune a administraţiilor publice locale şi va limita, sau chiar va exclude, ingerinţele politice din partea autorităţilor centrale sau a celor de nivel superior.

La fel, urmează a fi excluse, întru realizarea principiului fundamental de autonomie locală, imixtiunile economico-financiare, generate de distribuţia politică a transferurilor bugetare, care alimentează cel mai mult procesul de migraţie politică la nivel local, relevante fiind în acest sens, rezultatele alegerilor locale din 2011, unde aproape 100 de primari, care au deţinut anterior mandate de primar pe lista comuniştilor, astăzi sunt înregimentaţi sub alte flamuri politice la modă.

Realizarea autonomiei financiare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, va impulsiona dezvoltarea economică locală, facilitând accesarea fondurilor de investiţii şi valorificarea plenară a potenţialului local.

Stimaţi deputaţi,

Astăzi colegii noştri din teritoriu sunt restrânşi în spaţiu de manevră, din cauza inadvertenţelor legislative şi a sistemului defectuos de delimitare a competenţelor între autorităţile publice de diferite niveluri.

Aceasta se manifestă în administrarea ineficientă a sarcinilor primordiale ale administraţiei publice locale, inclusiv datorită lipsei unor stimulente legale pentru furnizarea unor servicii publice  de calitate.

Alături de descentralizarea administrativă, Strategia propune şi desconcentrarea serviciilor publice, îmbunătăţirea coordonării inter-instituţionale, fapt care, neîndoielnic, va duce la creşterea valorică pe toate planurile supuse dezbaterii.

Consistenţa prevederilor Strategiei denotă o abordare globală substanţială şi, cu toate riscurile aferente de implementare, reprezintă un document de importanţă majoră pentru societatea noastră.

Indubitabil, restructurarea profundă a administraţiei publice locale este de o actualitate stringentă şi reprezintă o necesitate reală pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, fiind unul dintre pilonii de bază al programului de guvernare al AIE.

Reformarea şi redimensionarea structurilor perimate ale administraţiei publice locale şi ajustarea acestora, reglementărilor comunitare, vor face mai accesibile fondurile europene, destinate unităţilor administrative de nivelul unu şi doi.

Domnilor deputaţi,

Este lesne de observat din conţinutul Strategiei, că pentru realizarea cu succes a acesteia este nevoie de adoptarea, amendarea şi implementarea a zeci de acte legislative, iar descentralizarea propriu zisă, poate fi realizată, doar prin manifestarea unei voinţe politice congruente şi conjugarea eforturilor tuturor actorilor politici.

Aici în sală, alături de noi, sunt şi reprezentanţii administraţiei publice locale, anume  EI,  sunt cei care vor duce greul modificărilor operate de Legislativ, cei care reprezintă „prima linie“ în relaţia cu cetăţenii.

Prezenţa lor simbolică trebuie să ne motiveze la desăvârşirea reformei începute astăzi, pentru că, alături de cetăţeni, alături de oamenii din sate, comune şi oraşe, ei sunt cei care vor aprecia justeţea şi oportunitatea modificărilor realizate.

În acelaşi timp, ar fi bine dacă colegii noştri din opoziţie, vor ieşi din cazemate, din buncărele politice, participând  astfel alături de AIE la implementarea reformei propuse, care are drept finalitate eliminarea birocraţiei instituţionale şi apropierea administraţiei de cetăţean, renunţând în acelaşi timp la sperietorile intens promovate, prin intermediul acestui important şi totodată sensibil document.

5 aprilie 2012

Trackbacks/Pingbacks

  1. - 12 February 2014

    […] cadrul luării de cuvânt pe marginea adoptării acestei strategii extrem de necesare, menţionam că: „pentru realizarea cu succes a acesteia este nevoie de adoptarea, amendarea şi implementarea a […]

Scrie un comentariu: