Luare de cuvânt la proiectul Legii poliţiei

Stimaţi colegi!

Proiectul cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului este unul mult-aşteptat, având în vedere că legea în vigoare, una incompletă şi intens modificată, a fost adoptată încă înainte de declararea independenţei Republicii Moldova.

Multe dintre prevederile contradictorii ale acestui proiect au fost deja discutate, aşa că mă voi referi în continuare doar la unele aspecte prioritare din punctul nostru de vedere.

Domnilor deputaţi,

Studiind acest proiect, observăm o aplicare discreţionară a legislaţiei curente şi o interpretare clientelară a principiilor de drept, având în vedere că o anumită prevedere analogică, este aplicată diferit în raport cu beneficiarii de drept.

Astfel, ţinându-se cont de prevederile legii privind statutul special al Găgăuziei, numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Direcţiei de Poliţie din autonomia Găgăuză, se va face în continuare doar cu acordul sau la propunerea Guvernatorului Găgăuziei şi cu acordul Adunării Populare, în timp ce chiar dacă Constituţia la art. 110 ne vorbeşte despre statutul special al capitalei, care este reglementată prin legea privind statutul municipiul Chişinău din 1995, unde la art.21 lit. f). scrie expres, citez: „consiliul municipal Chişinău, confirmă, la propunerea comisarului general de poliţie, numirea şi eliberarea din funcţie a şefului poliţiei municipale a Comisariatului General de poliţie” această normă a fost completamente neglijată, astfel în cât, în viziunea autorilor competenţa exclusivă în acest sens, trebuie să le revină Ministrului  Afacerilor Interne şi conducătorului Inspectoratului General Poliţie.

Coroborând ultimele două prevederi, ajung la gândul că această lege, în forma în care a fost plămădită de autori, încurajează puternic elementele separatiste de tot genul, ori……în aceste condiţii şi reprezentaţii altor teritorii vor dori să depindă de voinţa lor, numirea şefilor de poliţie.

În opinia noastră excluderea Consiliului municipal Chişinău din procesul de luare a deciziilor referitoare la activitatea nemijlocită a poliţiei municipale, vine în contradicţie cu practica europeană din domeniu, dar mai ales nu concordă cu prevederile strategiei naţionale de descentralizare, la implementarea căreia se trudeşte atât de mult în ultimul timp.

Vorbind de experienţa occidentală, trebuie să recunoaştem că proiectul nu defineşte noţiunea de poliţie locală, sau poliţie comunitară, acest concept, pe larg dezbătut în ultimul timp, lipseşte din lege.

Este adevărat, că în condiţii de insuficienţă economică şi penurie financiară, în majoritatea oraşelor, satelor sau comunelor, va fi dificilă întreţinerea poliţiei locale din bani proprii, dar există totuşi alături de municipiul Chişinău şi alte municipalităţi, care sunt deja…. sau vor fi în viitorul apropiat gata, să preia această sarcină, respectiv, ar fi bine dacă în lege, asemenea modelului leton, ar fi introdus conceptul de poliţie locală, iar fiecare municipalitate ar avea posibilitatea să aplice pentru această opţiune, atunci când va fi pregătită.

Stimaţi colegi,

În altă ordine de idei, dar întru realizarea aceloraşi obiective,  nedumereşte omisiunea din rândul condiţiilor pentru a candida la o funcţie în cadrul poliţiei, a obligaţiei de cunoaştere a limbii române, condiţie prevăzută în Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Cum va putea un poliţist care are obligaţia, conform proiectului propus, de a se prezenta cetăţenilor şi de a informa persoana despre scopul şi motivul adresării, să comunice cu populaţia majoritară a acestei ţări?

Vă imaginaţi oare, stimaţi autori ai proiectului, ce conflicte se pot isca în cazul când persoane nevinovate, nu se vor putea conforma cerinţelor legale ale poliţistului, pentru că acesta din urmă nu le poate explica esenţe problemei în limba română? Stimaţi deputaţi, cred că sunteţi de acord că o asemenea greşeală inadmisibilă urmează a fi corectată.

În altă ordine de idei, având în vedere tendinţele de desconcentrare şi specializare exclusivă a colaboratorilor poliţiei, suntem de părere că aplicarea statului poliţistului pentru corpul profesoral al instituţiilor de învăţământ ale MAI este profund incorectă.

Pe lângă acordarea de drepturi pentru activităţi necaracteristice poliţiei, această normă exclude posibilitatea atragerii în calitate de profesori şi a persoanelor civile, fapt care prejudiciază interesele studentului de a beneficia de o instruire cât mai amplă, sunt departe de gândul că Academia de Poliţie, nu ar avea nevoie de profesori reputaţi de la alte instituţii superioare din Republica Moldova sau  chiar din afara ţării.

În aceste condiţii, şi în speranţa perfecţionări, cu implicarea activă a autorilor, în lectura a II, a acestui proiect de lege, astfel încât acesta să corespundă rigorilor, invocate de noi, Fracţiunea Partidului Liberal, va susţine în primă lectură acest proiect de lege.

 Vă mulţumesc!

 

Scrie un comentariu: