Luare de cuvânt la proiectul de lege privind testarea integrităţii

Stimaţi colegi,

Proiectul supus dezbaterilor în acest moment a fost îndelung aşteptat de către societatea civilă, dar şi de către colaboratorii oneşti din instituțiile de stat, care vor beneficia de un instrument suplimentar de alegere a grâului de neghină, ori astăzi toți funcționarii, indiferent de profilul lor moral, sunt obligați să intre în aceeași apă, care sinceri să fim, uneori numai apă nu poți s-o numești, fiind mai degrabă zoaie sau chiar lături.

Studierea atentă a proiectului, a reliefat însă unele subtilităţi care mă fac să fiu mai circumspect referitor la adevăratele intenţii ale autorilor acestui proiect, promovat cu o viteză nespecifică activităţii legislative.

Departe de mine este gândul că acest proiect a fost iniţiat cu scopul de a oferi o pârghie suplimentară de influenţă asupra factorilor decizionali incomozi pentru decidenţii politici din coaliţia de guvernare, însă, se pare că pe parcursul elaborării acestui act legislativ au fost comise, deliberat sau nu, anumite derapaje.

Spre exemplu, este dubioasă, după părerea mea, lipsa prevederilor referitoare la procedura de contestare a testului de integritate profesională sau a raportului de testare.

Consider că prin această omisiune agenţii publici testaţi sunt privaţi de un drept substanţial la un proces echitabil, lăsând loc pentru abuzuri din partea testatorilor, cât şi a superiorilor acestora în ierarhia de partid sau guvernamentală. Art. 17 din proiectul de lege, prevede doar posibilitatea de contestare a sancțiunilor disciplinare pe care le-a aplicat autoritatea publica, dar alin. 2, al aceluiași articol prevede faptul că raportul testului de integritate poate fi contestat doar dacă se încalcă drepturile constituționale, fără a preciza, care este limita de acțiune a acestei prevederi, care cel mai probabil păstrată în forma actuală, va rămâne fără aplicare, adică oamenii vor fi măcelăriți de sistem, fără a avea posibilitatea să-și demonstreze corectitudinea în instanța de judecată.

Stimaţi colegi,

Lecturarea proiectului propus mi-a lăsat o senzaţie neplăcută de pregătire a metodelor perfide de războire cu oponenţii politici.

Deşi un cadru legal pentru controlul integrităţii profesionale a angajaţilor publici este necesar, suntem îngrijoraţi de posibilitatea aplicării nestingherite şi discreţionare a prevederilor prezentei legi de către principala autoritate competentă în testare, mai ales că nu există un alt mecanism de control decât raportarea, o dată în an!, în faţa unei comisii parlamentare.

Suntem neliniştiţi de posibilitatea presiunilor exercitate de către un grup restrâns de testatori pentru satisfacerea intereselor de clan ale principalilor actori politici, precum şi de lipsa de reacţie legală a autorităţilor publice, paralizate de frica represiunilor.

În acest sens considerăm necesar ca pentru lectura a doua, să fie instituit mecanismul de autorizare a acestor testări, prin intermediul judecătorilor de instrucție, instituindu-se astfel un mecanism de autorizare și control, în caz contrar, CNA, respectiv SIS, vor avea posibilitate să păstreze în sertar, zeci sau chiar sute de materiale acumulate, și ei vor hotărî, când, cum și în privința cui trebuie să fie continuată procedura și în privința cui materiale trebuie să fie nimicite.

În România, această lege este aplicată din 2011, dar subiecții testării integrității sunt doar angajații MAI și nu precum se propune în proiectul de lege în dezbatere toți funcționarii publici, care sunt peste 50 de mii, în Republica Moldova.

Încercare de a cuprinde necuprinsul, prin acest proiect, mă duce la gândul că această lege, fie va fi adoptată doar de ochii lumii, sau mai exact de ochii partenerilor europeni, fie va servi exclusiv pentru pescuirea rapidă și fără drept de contestare a funcționarilor incomozi și neîmblânziți până acum de actuala guvernare.

Domnilor deputaţi,

Sper că sloganul luptei cu corupţia să nu servească drept paravan pentru resuscitarea metodelor nkvd-iste specifice bolșevicilor, ştiută fiind tendinţa crescândă a Coaliţiei de guvernare, de preluare a metodelor comuniste de activitate, inclusiv în organizarea manifestaţiilor de masă cu caracter de adulațiune.

Scrie un comentariu: