Luare de cuvânt privind adoptarea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat 2012

Stimate domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,

Menţionez cu regret, din capul locului, că am ajuns să examinăm abia astăzi, în ajunul anului bugetar 2012, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, deoarece Guvernul nu şi-a onorat în termen, obligaţiile legale de a prezenta acest proiect în Parlament până la 1 octombrie şi a făcut acest lucru abia la 28 noiembrie.

Dar, poate că anume această întârziere, a făcut  să avem astăzi, pentru prima dată în ultimii patru ani un buget al asigurărilor sociale fără deficit. Cred că eliminarea deficitului bugetar este meritul întregii Alianţe, având în vedere că ultimul buget al asigurărilor sociale adoptat de guvernarea comunistă avea un deficit bugetar de aproape 200 milioane lei.

Graţie eforturilor conjugate ale tuturor componentelor Alianţei, în anul bugetar următor vom avea încasări la bugetul asigurărilor sociale cu aproape 2 miliarde de lei, mai mari în comparaţie cu bugetul asigurărilor sociale pe anul 2009, anul în care societatea s-a lepădat de comunişti.

Încasările mai mari la buget înseamnă şi creşterea cheltuielilor destinate beneficiarilor, or acest lucru nu poate decât să ne bucure, având în vedere destinaţia acestor plăţi – pensii, indemnizaţii, alte prestaţii de asigurări sociale,  categoriilor de populaţie aflate în situaţii  de dificultate.

Constituţia R. Moldova, în art. 43, consfinţeşte dreptul la muncă. Astfel, persoanele care îşi dedică viaţa muncii urmează să fie asigurate, odată cu atingerea plafonului de vârstă, cu pensii decente, reieşind din coşul minim de consum, în această ordine de idei, considerăm importantă indexarea pensiilor şi indemnizaţiilor de invaliditate cu aproape 8%, fapt care generează plăţi suplimentare de peste jumătate de miliard de lei, doar pentru aceste două categorii.

De asemenea, creşterea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, deşi nu atât de mare pe cât ne-am fi dorit, dar totuşi de 2 ori mai mare decât cea oferită de guvernarea roşie în ultimul său an de guvernare, este totuşi încurajatoare. Sperăm că această majorare, alături de alte iniţiative ale Partidului Liberal, cum ar fi scutirea de impozit pe venit a părinţilor cu mai mult de 4 copii şi multe altele, vor contribui la stoparea sporului negativ al populaţiei şi la creşterea natalităţii în R. Moldova.

Ne bucură creşterea volumului contractelor individuale de asigurări sociale, încheiate de către persoanele care nu sunt asigurate prin efectul legii şi sperăm că, odată cu creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi a atractivităţii fondului public de pensii, numărul acestora să crească.

Cu toţii suntem de acord în privinţa temeiniciei prezentului proiect, iar avizarea pozitivă de către comisiile de resort ne demonstrează, încă o dată, însemnătatea adoptării acesteia. Implicarea în procesul de dezbateri a colegilor din toate fracţiunile parlamentare, mai puţin a comuniştilor, denotă interesul sporit faţă de acest document important de politică bugetar-fiscală.

Mulţumim colegilor noştri de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru performanţa reuşită, sperăm să susţinem ritmul creşterii asigurărilor sociale şi pe parcursul următorilor ani.

Susţinem adoptarea proiectului legii şi îi îndemnăm pe colegii din opoziţie, alţii decât comuniştii, pătrunşi fiind, sperăm, de importanţa momentului, să dea dovadă de responsabilitate socială şi maturitate politică, prin susţinerea acestei iniţiative.

Vă mulţumesc!

23 decembrie 2011

Scrie un comentariu: